Đăng tin VIP lên 140 trang web rao vặt giá chỉ 140.000đ.
Tin lưu mãi mãi, sẽ lên trang 1 Google
Chi tiết, xin mời truy cập: www.myy.vn
Hôm nay là ngày :
Ngày 18 , tháng 02 , năm 2019
Ngày Bính Tuất tháng Bính Dần năm Kỷ Hợi

Hôm nay nên làm việc gì:

Chọn năm sinh

Tóm lược theo tuổi:
Những việc người tuổi Ất Dậu nên làm trong hôm nay
Ất Dậu: Sửa sang nhà cửa, sắp xếp văn phòng, mua sắm đồ đạc, dọn dẹp kho bãi, kết thúc công việc, gặp quý nhân nhờ giúp đỡ, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Ất Hợi nên làm trong hôm nay
Ất Hợi: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, tiến hành công việc, nhẫn nại trong giao tiếp... Xem tiếp
Những việc người tuổi Ất Mão nên làm trong hôm nay
Ất Mão: Cúng tế, làm phước, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Ất Mùi nên làm trong hôm nay
Ất Mùi: Chậm rãi chờ thời cơ, thăm dò tình thế, nhờ quý nhân giúp đỡ, cẩn trọng trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Ất Sửu nên làm trong hôm nay
Ất Sửu: Trao đổi ý kiến, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cẩn trọng đề phòng bất trắc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Ất Tỵ nên làm trong hôm nay
Ất Tỵ: An phận thủ thường, cẩn thận trong công việc, chờ đợi tin tức khác, khéo léo trong việc giao thiệp... Xem tiếp
Những việc người tuổi Bính Dần nên làm trong hôm nay
Bính Dần: Cẩn trọng trong sự di chuyển, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nại trong giao tiếp... Xem tiếp
Những việc người tuổi Bính Ngọ nên làm trong hôm nay
Bính Ngọ: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Bính Thân nên làm trong hôm nay
Bính Thân: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Bính Thìn nên làm trong hôm nay
Bính Thìn: An phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chữa bệnh, làm phước... Xem tiếp


Những việc người tuổi Bính Tuất nên làm trong hôm nay
Bính Tuất: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhẫn nhịn đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Bính Tý nên làm trong hôm nay
Bính Tý: Sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc, chỉnh đốn công việc, thực hiện điều mưu tính, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, mong cầu tài lộc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Canh Dần nên làm trong hôm nay
Canh Dần: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Canh Ngọ nên làm trong hôm nay
Canh Ngọ: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Canh Thân nên làm trong hôm nay
Canh Thân: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Canh Thìn nên làm trong hôm nay
Canh Thìn: Thực hiện điều dự tính, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Canh Tuất nên làm trong hôm nay
Canh Tuất: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Canh Tý nên làm trong hôm nay
Canh Tý: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Đinh Dậu nên làm trong hôm nay
Đinh Dậu: An phận chờ lúc thuận lợi, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Đinh Hợi nên làm trong hôm nay
Đinh Hợi: Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn công việc, thực hiện điều mưu tính, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Đinh Mão nên làm trong hôm nay
Đinh Mão: Cẩn thận đề phòng bất trắc, bình tĩnh đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Đinh Mùi nên làm trong hôm nay
Đinh Mùi: Nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, làm phước, chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc, tu bổ máy móc xe cộ... Xem tiếp
Những việc người tuổi Đinh Sửu nên làm trong hôm nay
Đinh Sửu: Cẩn thận đề phòng bất trắc, chậm rãi đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Đinh Tỵ nên làm trong hôm nay
Đinh Tỵ: Nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, nhu thuận trong việc cư xử, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Giáp Dần nên làm trong hôm nay
Giáp Dần: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp... Xem tiếp


Những việc người tuổi Giáp Ngọ nên làm trong hôm nay
Giáp Ngọ: Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Giáp Thân nên làm trong hôm nay
Giáp Thân: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Giáp Thìn nên làm trong hôm nay
Giáp Thìn: Sửa sang nhà cửa, chỉnh đốn nhân sự, dọn kho bãi, trao đổi ý kiến, chờ đợi tin tức khác, cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận chờ đợi thời cơ... Xem tiếp
Những việc người tuổi Giáp Tuất nên làm trong hôm nay
Giáp Tuất: Cúng tế, làm phước, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhu thuận trong sự giao thiệp, chờ đợi tin tức khác, sửa chữa máy móc xe cộ... Xem tiếp
Những việc người tuổi Giáp Tý nên làm trong hôm nay
Giáp Tý: Trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn thận đề phòng bất trắc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Kỷ Dậu nên làm trong hôm nay
Kỷ Dậu: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Kỷ Hợi nên làm trong hôm nay
Kỷ Hợi: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Kỷ Mão nên làm trong hôm nay
Kỷ Mão: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Kỷ Mùi nên làm trong hôm nay
Kỷ Mùi: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Kỷ Sửu nên làm trong hôm nay
Kỷ Sửu: Chậm rãi đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Kỷ Tỵ nên làm trong hôm nay
Kỷ Tỵ: Thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, trả nợ đáo hạn, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp, cúng tế, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Mậu Dần nên làm trong hôm nay
Mậu Dần: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Mậu Ngọ nên làm trong hôm nay
Mậu Ngọ: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Mậu Thân nên làm trong hôm nay
Mậu Thân: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Mậu Thìn nên làm trong hôm nay
Mậu Thìn: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Mậu Tuất nên làm trong hôm nay
Mậu Tuất: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Mậu Tý nên làm trong hôm nay
Mậu Tý: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp
Những việc người tuổi Nhâm Dần nên làm trong hôm nay
Nhâm Dần: Cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Nhâm Ngọ nên làm trong hôm nay
Nhâm Ngọ: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Nhâm Thân nên làm trong hôm nay
Nhâm Thân: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Nhâm Thìn nên làm trong hôm nay
Nhâm Thìn: Cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Nhâm Tuất nên làm trong hôm nay
Nhâm Tuất: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Nhâm Tý nên làm trong hôm nay
Nhâm Tý: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Quý Dậu nên làm trong hôm nay
Quý Dậu: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa, sửa chữa máy móc xe cộ... Xem tiếp
Những việc người tuổi Quý Hợi nên làm trong hôm nay
Quý Hợi: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Quý Mão nên làm trong hôm nay
Quý Mão: Cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Quý Mùi nên làm trong hôm nay
Quý Mùi: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Quý Sửu nên làm trong hôm nay
Quý Sửu: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Quý Tỵ nên làm trong hôm nay
Quý Tỵ: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Tân Dậu nên làm trong hôm nay
Tân Dậu: Thực hiện điều dự tính, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp


Những việc người tuổi Tân Hợi nên làm trong hôm nay
Tân Hợi: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Tân Mão nên làm trong hôm nay
Tân Mão: Chậm rãi chờ thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Tân Mùi nên làm trong hôm nay
Tân Mùi: Chậm rãi thăm dò tình thế, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, nhóm họp bàn bạc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Tân Sửu nên làm trong hôm nay
Tân Sửu: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc... Xem tiếp
Những việc người tuổi Tân Tỵ nên làm trong hôm nay
Tân Tỵ: Nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp